Obnovenie tréningového procesu

      S radosťou Vám oznamujeme, že od utorka 25.1.2022 obnovujeme tréningovú činnosť pre všetky
skupiny.
Podľa nariadenia ministerstva https://www.minedu.sk/covid-info-sport/ budeme fungovať v režime
OTP.

     Pri vstupe sa preukážete týmito potvrdeniami a trénerovi odovzdáte:
Potvrdenie o bezpríznakovosti“

 „potvrdenie o vykonaní AGtestu Alebo samotestu AG“,

alebo potvrdenie o očkovaní prípadne prekonaní choroby.

V priestoroch plavárne sa rodičia nemôžu zdržiavať. Povolená je len nevyhnutná pomoc v šatni
najmenším deťom (škôlkari) ale v režime OP poprípade OP+ (podľa pravidiel plavárne).

Rozpisy a podrobnosti najdete v sekcii KURZY