Údaje oddielu

Meno a adresa: FUNKCIONÁRI :

Telovýchovná jednota Dunaj Štúrovo

Plavecký oddiel

Ostrihomská cesta 6

94301 Štúrovo

IČO: 34000381

číslo účtu: IBAN

SK0502000000000052030172

Štatutár: Beata KOVACSOVA

Vedenie Plaveckého oddielu:
predseda : SZABÓ Miloslav
tel: +421 905 302 555
E- mail: posamil@gmail.com
Tajomník : Gabriela Vevurková
tel: +421 908 742 339
E- mail : gabive@pgv.sk
hospodár : VÖRÖS Livia
telefón : +421 905 145 397
E- mail : leevia.voros@gmail.com