Darujte 2% z daní pre náš oddiel

     Podporte aj Vy činnosť Plaveckého oddielu !

Touto cestou Vás prosíme o darovanie 2 % zo zaplatenej dane z príjmu pre

Plavecký oddiel TJ DUNAJ Štúrovo

 Aj vďaka VAŠEJ pomoci môžeme každý rok učiť deti základy plávania a tie húževnatejšie dokonca zobrať na preteky a reprezentovať oddiel a mesto vo svete.

Ďakujeme

Darovanie môže vykonať každá fyzická osoba (zamestnanec, majiteľ, konateľ),alebo aj Vaša spoločnosť ako právnická osoba.

Pre Vás to nebude znamenať žiaden výdavok navyše!

V prípade , že sa rozhodnete tak urobiť, prosíme Vás o informovanie vedenia oddielu o vašom mene a výške daru, najlepšie kópiou vyhlásenia o poukázaní sumy.

 

Údaje potrebné pre vyplnenie vyhlásenia:

Meno: Telovýchovná jednota Dunaj
sídlo: 943 01 Štúrovo, Ostrihomská cesta 6  
právna forma : občianske združenie
IČO : 34 00 03 81