Veľká cena Dolného Kubína- Žinčicový míting

     Prvomájové oslavy sme si užili na bazéne v Dolnom Kubíne. Tu sa práve konal nami obľúbený Žinčicový míting.

      A že ho máme radi dokazujú naše výkony. Všetkých 12 štúrovských plavcov si vyplávalo nové osobné rekordy, pekne postupne sa približujú k najlepším. Veľmi nás tešia výkony mladších plavkýň, kde sa už Michaela umiestňuje v niektorých disciplínách v top 5. Z Kubína doniesla už aj medailu.