Superfinále v diaľkovom plávani

      Diaľkoplaveckú sezónu už po tretí krát končime na štúrovskom bazéne. Tu sa koná záverečné kolo a superfinále na vzdialenostiach 1 ,3 a 5 kilometrov. Našich sedem diaľkoplavcov si v záverečnom kole pozbierali za svoje výkony skvelé body čo im prinieslo aj ovocie vo forme pohárov a medailí. Už sa nevieme dočkať ďalšej sezóny.