Štúrovské stovky

stovky180017_0.JPG      Štúrovské stovky sú jedným z najväčších športových podujatí v celom regióne a najväčšími plaveckými pretekmi na Slovensku,ktoré sú organizované v otvorenom bazéne. Sú určené pre všetky    kategórie plavcov (od detí cez žiakov,  dorastencov až po dospelých).Tradícia pretekov siaha až do roku 1978, kedy boli zorganizované prvé preteky na štúrovskom kúpalisku v 50 metrovom bazéne.
Preteky sa organizovali každý rok za každého počasia, vždy posledný víkend letných prázdnin.
      V roku 2020 sme úspešne zorganizovali už okrúhly 42.ročník. Preteky časom získali oficiálny názov „Medzinárodné preteky Štúrovské stovky a memoriál Juraja Junga. Titul medzinárodné získali z dôvodu, že sa už niekoľko rokov pretekov zúčastňujú okrem slovenských oddielov aj oddiely z Maďarska, Česka, Srbska, Talianska a Ukrajiny. Na počesť prvého predsedu Tj Dunaj, Juraja Junga sa vyhlásila disciplína 100m prsia za memoriál. V tejto disciplíne si najlepší pretekári okrem medaile a diplomu odnášajú aj pohár.

    V roku 2020 sa pretekov už v novom bazéne zúčastnilo 525 pretekárov: z Čiech, Maďarska, Polska a zo Slovenska.

    525 plavcov predviedlo skvelé výkony v 1837 štartoch vo všetkých vekových kategóriách a disciplínach prsia, znak, motýl a kraul.

      Domácim plavcom sa ešte za celých 42 rokov existencie týchto pretekov nestalo, aby nezískali pre Štúrovo medailu.
     Tento krát sa na štartové bloky postavilo 12 plavcov od seniorov cez starších žiakov až k najmladším
žiakom.  Laila Chmelina si už tradične vyplávala cenný kov na prsiarskej stovke. Tento rok sa k nej pridal aj Samuel Kiac, ktorý sa každým rokom zlepšuje hlavne na prsiarskych disciplínach. Z mladších svoju dominanciu potvrdil Ármin Szász, ktorý si z každej prihlásenej disciplíny odniesol medailu. Nemôžeme zabudnúť pochváliť aj ostatných plavcov, lebo mať 16 umiestnení v top slovenskej 10-ke je skvelá vizitka pre Štúrovo.

 

stovky180005.JPG      Sme nesmierne vďačný všetkým, ktorí nám pomáhajú finančne, psychicky či fyzicky ich prítomnosťou, alebo pomocnou rukou pri hociktorej činnosti, čím prispievajú k perfektnému a hladkému chodu tohoto veľkého športového podujatia nielen v našom regióne ale na celom Slovensku.
     Ďakujeme.
stovky180035.JPG