Štúrovské stovky

stovky180017_0.JPG      Štúrovské stovky sú jedným z najväčších športových podujatí v celom regióne a najväčšími plaveckými pretekmi na Slovensku,ktoré sú   

   organizované v otvorenom bazéne. Sú určené pre všetky    kategórie plavcov (od detí cez žiakov,  dorastencov až po dospelých).Tradícia pretekov   

   siaha až do roku 1978, kedy boli zorganizované prvé preteky na štúrovskom kúpalisku v 50 metrovom bazéne. 
         Preteky sa organizovali každý rok za každého počasia, vždy posledný víkend letných prázdnin.
       V roku 2023 sme úspešne zorganizovali už 45.ročník. Preteky časom získali oficiálny názov „Medzinárodné preteky Štúrovské stovky a memoriál

   Juraja Junga. Titul medzinárodné získali z dôvodu, že sa už niekoľko rokov pretekov zúčastňujú okrem slovenských oddielov aj oddiely z Maďarska,

   Česka, Srbska, Talianska, Polska aj Francôyska. Na počesť prvého predsedu Tj Dunaj, Juraja Junga sa vyhlásila disciplína 100m prsia za memoriál.

      V tejto disciplíne si najlepší pretekári okrem medaile a diplomu odnášajú aj pohár.

   

 

stovky180005.JPG      Sme nesmierne vďačný všetkým, ktorí nám pomáhajú finančne, psychicky či fyzicky ich prítomnosťou, alebo pomocnou rukou pri hociktorej činnosti,

      čím prispievajú k perfektnému a hladkému chodu tohoto veľkého športového podujatia nielen v našom regióne ale na celom Slovensku.
         Ďakujeme.

stovky180035.JPG