Štúrovské stovky 2021

Poslednú augustovú sobotu sa na štúrovskom termálnom kúpalisku Vadaš stretli plavci (490 plavcov z 51 oddielov) zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Česka a Francúzska, na 43.ročníku medzinárodných plaveckých pretekoch Štúrovské stovky a memoriál Juraja Junga.

Preteky o deviatej hodine otvorili svojimi príhovormi primátor mesta Štúrovo E.Szabó, riaditeľ kúpaliska Vadaš E.Hogenbuch a riaditeľka pretekov G. Vevurková. Následne do vody skákali plavci ročníkov od 2014 až po 1976. Plávalo sa na 50 a 100 metrových tratiach vo všetkých štyroch plaveckých spôsoboch.

Štúrovo v bazéne reprezentovalo 14 plavcov. Spoločne do vody skočili 52 krát. Napriek nie ideálnej príprave spôsobenej zatvorenými a obmedzenými bazénmi, štúrovčania si z bazéna vyplávali úžasných 41 nových osobných rekordov. Medaile sme výnimočne nenazbierali, napriek tomu radosť z dobrých časov a možnosti opäť pretekať bolo o dosť väčšia.

Ďakujeme všetkým rodičom, bývalým plavcom, spoločnostiam Suzuki a Smurfit Kappa obaly Štúrovo ale aj bufetu SunnyStreet a v neposlednej rade mestu Štúrovo a Vadaš Thermal Resort za možnosť usporiadať tieto najväčšie plavecké preteky pod holým nebom na Slovensku.